Bæredygtig udvikling

Future Foods arbejder målrettet med forskellige parametre indenfor bæredygtighed, ESG og FN’s verdensmål. Vores dagligdag er fyldt med fokus på økologi, reduktion af klimaaftryk, minimering af madspild og meget andet. Vores store engagement i arbejdet med FN’s 17 verdensmål sikrer, at vores forretning drives med fokus på og hensyn til netop disse mål. På den måde skaber vi ikke kun værdi for dig, men også for miljøet, dyrene og vores verden som helhed. Vi føler stor forpligtelse til at tage del i det omfattende arbejde i forhold til dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed, hvilket gør at du med stolthed og god samvittighed kan servere vores produkter.

Arbejdet med FN’s verdensmål

Future Food arbejder aktivt med flere af FN’s verdensmål gennem en række konkrete initiativer. 

Vi arbejder for at fremme ligestilling og styrke kvinders rolle i fødevaresektoren (mål nr. 5), ved at tilbyde lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse inden for vores virksomhed. Vores investeringer i ansvarlig anvendelse af vand og bortskaffelse af spildevand, vedvarende energi og energieffektivitet (mål nr. 6 + 7) hjælper med at reducere vores klimaaftryk og fremme en bæredygtig udvikling.

Desuden støtter vi innovation og infrastruktur (mål nr. 9) gennem forskning og udvikling af nye bæredygtige produktionsmetoder og distributionssystemer. Vores tiltag mod at reducere ulighed (mål nr. 10) inkluderer arbejde for fair lønninger og arbejdsforhold for alle vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi fremmer ansvarligt forbrug og produktion (mål nr. 12) ved at minimere vores madspild, bruge ressourcer effektivt og fremme genbrug og genanvendelse i hele vores forsyningskæde. Endelig støtter vores indsats for klimaindsats (mål nr. 13) gennem konkrete tiltag såsom reduktion af vores CO2-udledning og støtte til projekter, der arbejder for klimatilpasning og målrettethed. Hos Future Food er vi forpligtede til at handle for at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden for fremtidige generationer.

Grønt certifikat Grønt certifikat Overgaard Vindpark

Vores konkrete initiativer

Vi er økologisk certificeret og har mere end 40 års erfaring med økologiske produkter. Økologi spiller en vigtig rolle i alle vores produktioner, men vores kronjuvel er Hanegal som er 100% økologisk

Future Food har fuld fokus på at investere ind i den grønne omstilling, hvor der som særskilt initiativ er købt andel i vindmøllepark nord for Randers for aktivt at supporterer udviklingen af grøn energi.

Social ansvarlighed er en vigtig værdi hos Future, hvor fokus er på at skabe en god og tryg arbejdsplads. Med fokus på diversitet og inklusion har Future Food en bred pallette af kulturer i virksomheden.

”Dyrevelfærd smager bare bedre” og sætter en naturlig retning for indkøb af kød i Future Food. Den store fokus på økologiske produkter understøtter i høj grad ønsket om mere og bedre dyrevelfærd